Předmět podnikání

Chov skotu:

podnik chová cca 2 000 ks skotu, z toho je 1 100 ks dojných krav
ročně vyrobí 10 000 tis. litrů mléka

Rostlinná výroba

výroba obilovin a pícnin
z tržních plodin pěstování máku a řepky

Chov jatečných brojlerů

roční produkce jatečných brojlerů je 3 300 tun

Výroba osiv

podnik vlastní svou čističku osiv – čištění, balení a skladování osiv

Výroba stájové technologie:

plastové boudy pro telata
vyhřívané napájecí žlaby pro skot

Základní údaje o podniku:

ZD Trhový Štěpánov a.s.
sídlo Trhový Štěpánov, Sokolská 302, PSČ 257 63
IČ: 257 14 830, DIČ: CZ25714830
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664
kontakty: tel. 317 851 126, fax 317 851 146, email: stepanov@zdts.cz